Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:


Vítejte na stránkách Tomáše Hniličky o základní německé gramatice.

 

Hledáte něco konkrétního? Mapa webu Vám pomůže zorientovat se na stránkách a napoví kde hledat.

 

Základní informace o Německu:

Vlajka: Znak:
Hlavní město: Berlín
Rozloha: 357 022,9 km²
Počet obyvatel: 82 310 000
Hustota zalidnění: 231 obyvatel/km²
Jazyk: Němčina
Měna: Euro (EUR)
Časové pásmo: +1
Nejvyšší bod: Zugspitze (2 962 m n. m.)
Náboženství: Katolické, protestantské
Hymna: 3. strofa písně "Das Lied der Deutschen"
Bádensko-Württembersko Bavorsko Berlín Braniborsko
 
Brémy Dolní Sasko Durynsko Hamburk
 
Hesensko Meklenbursko-Přední Pomořansko Porýní-Falc Sársko
 
Sasko Sasko-Anhaltsko Severní Porýní-Vestfálsko Šlesvicko-Holštýnsko

Překlady do němčiny
Využijte svých znalostí němčiny a získejte certifikát na úrovni podle Vašich dovedností:

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: