Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Člen (Artikel)
 

Člen určitý

 

Člen neurčitý

Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád der die das die ein eine ein Není člen
2. pád des der des der eines einer eines
3. pád dem der dem den einem einer einem
4. pád den die das die einen eine ein
 

Použití členu:

Člen určitý - osoby a věci známé, již zmíněné; řadové číslovky; 3. stupeň přídavných jmen; jména pohoří, řek, moří; názvy zemí mužského a ženského rodu; názvy ročních období a měsíců; jde-li o osoby, předměty nebo jevy existující jen jednou a reprezentanty živočišného druhu

Člen neurčitý - osoby a věci dosud neznámé, blíže neurčené

Bez členu - u jmen látkových označujících neurčité množství; po měrných jednotkách; u názvů povolání; v nadpisech a nápisech; v oslovení; ve zvoláních; v osobních jménech a titulech; v pevných spojeních; v mnoha předložkových vazbách; u některých abstrakt; u vlastních jmen, míst a zemí středního rodu; u názvů kontinentů; u jmen národností; za podstatným jménem ve 2. pádě; v množném čísle tam, kde by byl v jednotném čísle člen neurčitý; je-li podstatné jméno spojeno se zájmenem

 

Ve větě stojí člen vždy před podstatným jménem, k němuž náleží. Pokud je zde ovšem přívlastek, dává se člen před něj (např. der warme Pulli).

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: