Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Gramatika ke stažení

Bolí Vás oči z monitoru? Zde jsem pro Vás připravil offline verzi německé gramatiky, vhodnou pro tisk. Využíváte-li tuto gramatiku ke stažení, doporučuji Vám ji čas od času stáhnout znovu, aktualizovanou. Průběžně totiž tyto stránky procházím a občas přidávám nové informace nebo prostě jen naleznu nějaký ten překlep či nesrovnalost, takže se obsah webu a tedy i gramatiky ke stažení neustále vyvíjí. Většinou je však právě obohacován o nové gramatické jevy, příklady, slovní zásobu a o další zajímavosti, které je vhodné znát.

 

Výslovnost

 

Souhrn toho nejzákladnějšího

Podstatná jména

Přídavná jména

Zájmena

Číslovky

Slovesa

Příslovce

Předložky

Spojky

Člen

Podmět

Negace

Vedlejší věty

Slovosled

Trpný rod

Závislý infinitiv

Zrádná slova

 

Slovesa s odlučitelnými a s neodlučitelnými předponami

Předložkové vazby se slovesy

Roční období, měsíce, dny, denní doby

Silná a nepravidelná slovesa

Země, hlavní města, obyvatelé, jazyky

 

Stáhnout vše

 

Veškerá gramatika ke stažení je ve formátu DOC. Pro otevření doporučuji aplikaci Word, případně Writer.

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: