Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Plánovaná rozšíření webu

Plánované aktualizace:

- v nejbližší době nejsou v plánu žádná vylepšení stránek

 

Poslední provedené aktualizace:

- obohacení některých sekcí o nové ukázkové příklady

- přidán nový článek do sekce: Procvičování

- přidání digitálních hodin

- přidání dalších testů na procvičení slovní zásoby do sekce: Procvičování

- přidání nových sekcí: Souhrn toho nejzákladnějšího, Roční období, měsíce, dny, denní doby, Země, hlavní města, obyvatelé, jazyky, Gramatika ke stažení a Fotogalerie

- přidání obrázkového videa a obrázkové prezentace do sekce: Obrázkové video/prezentace

- změna vzhledu stránek

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: