Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Podmět (Subjekt)

Je tvořen podstatným jménem nebo zájmenem, které se pojí s přísudkem.

Musí být vyjádřen v každé větě.

U vět, které pojednávají o počasí, se užívá es.

Podmět může být ve větě i na jiném než na prvním místě.

 

- neurčitý podmět - man, es

- v neosobních větách je podmět es

 

Např.:

Es ist ein Unfall passiert. - Stala se nehoda.

Die Blume ist rot. - Květina je červená.

Sie haben drei Kinder. - Oni mají tři děti.

Auf dem Tisch liegt ein Bleistift. - Na stole leží nějaká tužka.

Was hast du mit dem Heft gemacht? - Co jsi (ty) udělal s tím sešitem?

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: