Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Předložkové vazby se slovesy
záviset (rodiče) abhängen von + D den Eltern
záviset (okolnosti) es hängt ab von + D den Umständen
dávat pozor achten auf + A die Fehler
začít anfangen mit + D dem Essen
přizpůsobit se sich anpassen an + A die anderen
zlobit se sich ärgern über + A den Nachbarn
zlobit jemanden ärgern mit + D dem Krach
přestat aufhören mit + D dem Unsinn
poděkovat sich bedanken für + A das Geschenk
poděkovat sich bedanken bei + D den Eltern
osvobodit sich / jemanden befreien von + D den Fesseln
osvobodit sich / jemanden befreien aus + D der Gefahr
začínat beginnen mit + D der Begrüßung
stěžovat si sich beklagen bei + D dem Chef
stěžovat si sich beklagen über + A die Mitarbeiter
snažit se sich bemühen um + A die Zulassung
zaměstnat se, zabývat se něčím sich / jemanden beschäftigen mit + D dem Problem
stěžovat si sich beschweren bei + D dem Direktor
stěžovat si sich beschweren über + A den Kollegen
ucházet se sich bewerben um + A ein Stipendium
prosit jemanden bitten um + A einen Rat
ručit bürgen für + A den Freund; die Qualität
děkovat jemandem danken für + A die Blumen
myslet denken an + A die Schulzeit
omlouvat se sich entschuldigen bei + D dem Kollegen
omlouvat se sich entschuldigen für + A den Irrtum
vzpomenout si sich / jemanden erinnern an + A die Reise
poznat, rozpoznat jemanden erkennen an + D der Stimme
informovat se sich erkundigen bei + D dem Beamten
informovat se sich erkundigen nach + D dem Pass
ptát se jemanden fragen nach + D dem Weg
těšit se sich freuen auf + A die Ferien
těšit se sich freuen über + A das Geschänk
strachovat se sich fürchten vor + D der Auseinandersetzung
ručit jemandem garantieren für + A den Wert der Sache
patřit gehören zu + D einer Gruppe
jde o něco es geht um + A die Sache
dostat se do nějaké těžké situace - negativní smysl geraten in + A eine schwierige Lage; Wut
dostat se do nějaké těžké situace - negativní smysl geraten unter + A die Räuber
zvyknout si sich / jemanden gewöhnen an + A das Klima
věřit glauben an + A Gott; die Zukunft
někoho považovat jemanden halten für + A einen Betrüger
mít názor etwas / nichts halten von + D dem Mann; dem Plan
mít názor es handelt sich um + A das Kind; das Geld
vládnout herrschen über + A ein Land
doufat hoffen auf + A die Geldsendung
zajímat se sich interessieren für + A das Buch
mýlit se sich irren in + D dem Datum; dem Glauben, dass...
bojovat kämpfen mit + D den Freunden
bojovat kämpfen gegen + A die Feinde
bojovat kämpfen für + A den Freund
bojovat kämpfen um + A die Freiheit
přijde na (rozhodnutí) es kommt an auf + A die Entscheidung
přijde na (rozhodnutí) es kommt jemandem an auf + A diesen Termin
soustředit se sich konzentrieren auf + A den Vortrag
starat se sich kümmern um + A den Gast
smát se lachen über + A den Komiker
trpět leiden an + D einer Krankheit
trpět leiden unter + D dem Lärm
záležet na něčem, na kom jemandem liegt an + D seiner Familie
záležet na něčem, na kom es liegt an + D der Leitung
přemýšlet nachdenken über + A den Plan
pomstít se sich rächen an + D den Feinden
pomstít se sich rächen für + A das Unrecht
radit, hádat jemandem raten zu + D diesem Studium
počítat rechnen auf + A dich
počítat rechnen mit + D deiner Hilfe
psát schreiben an + A den Vater
psát schreiben an + D einem Roman
psát schreiben über + A ein Thema
bránit se sich / jemanden schützen vor + D der Gefahr
toužit sich sehnen nach + D der Heimat
starat se sorgen für + A die Kinder
starat se sich sorgen um + A die Familie
mluvit sprechen mit + D der Freundin
mluvit sprechen über + A ein Thema
mluvit sprechen von + D einem Erlebnis
divit se staunen über + A die Leistung
umřít sterben an + D einer Krankheit
umřít sterben für + A eine Idee
hádat se sich streiten mit + D den Erben
hádat se sich streiten um + A das Vermögen
zúčastnit se teilnehmen an + D der Versammlung
mít něco na práci etwas zu tun haben mit + D dem Mann; dem Beruf
bavit se (o něčem) sich unterhalten mit + D dem Freund
bavit se (o něčem) sich unterhalten über + A ein Thema
spolehnout se sich verlassen auf + A dich; deine Zusage
zamilovat se sich verlieben in + A ein Mädchen
zahloubat se do něčeho sich vertiefen in + A ein Buch
důvěřovat vertrauen auf + A die Freunde; die Zukunft
odepřít verzichten auf + A das Geld
připravit se sich / jemanden vorbereiten auf + A die Prüfung
varovat jemanden warnen vor + D der Gefahr
čekat warten auf + A den Brief
divit se sich wundern über + A die Technik
pochybovat zweifeln an + D der Aussage des Zeugen
www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: