Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Předložky (Präpositionen)

Dle významu:

poloha:

in (v), auf (na), über (nad), zwischen (mezi dvěma objekty), unter (pod, mezi více než dvěma objekty), vor (před)
Např.: unter dem Tisch - pod stolem, auf dem Tisch - na stole

čas:

von (od), bis (do), seit (od), ab (od hodnotově a časově), um (v, okolo, za), in (v), gegen (proti)
Např.: um 6 Uhr - v 6 hodin, gegen 5 Uhr - asi v pět, in zwei Stunde - za dvě hodiny

Seit se používá pro čas, který začal v minulosti.

 

Dle pádu:

- s 2. pádem:

außerhalb (mimo místně), innerhalb (uvnitř, během), infolge (v důsledku), inmitten (uprostřed), (an)statt (místo), während (během), entlang (podél čeho (též se 3. a 4. pádem)),...

Např.: außerhalb der Stadt (mimo město)

- se 3. pádem:

ab (od hodnotově a časově), aus (z), außer (kromě, mimo), bei (u, při), gegenüber ((na)proti), mit (s), nach (do, po, podle), seit (od časově), von (od, z, o), zu (k, na, za, po),...

Např.: aus dem hotel (z hotelu)

- s 2. a 3. pádem:

binnen (do, za časově), dank (díky, zásluhou), trotz (i přes), wegen (kvůli),...

Např.: trotz des Regens (i přes déšť)

- se 4. pádem:

bis (do), durch (skrz (český 7. pád)), für (pro, za), gegen (proti), ohne (bez), um (v, okolo, za), wider (proti)

Např.: für die Mutter (pro matku)

- se 3. a 4. pádem:

an (na, u (3. pád), ke (4. pád)), auf (na), hinter (za), in (v (3. pád), do (4. pád)), neben (vedle), über (nad, přes), unter (pod, mezi), vor (před), zwischen (mezi dvěma objekty)

Např.: an dem Tisch (u stolu)

3. pád použijeme v odpovědí na otázku wo (kde), 4. pád na otázku wohin (kam)

- dvoudílné:

von heute an (ode dneška), am Theater vorbei (kolem (podél) divadla),...

- splývání předložek se členem:

am, beim, um, vom, zum (an, bei, in, von, zu + dem); zur (zu + der); ans, aufs, ins (an, auf, in + das); hovorově též fürs, durchs,...

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: