Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Roční období, měsíce, dny, denní doby
die Jahreszeit (roční období) der Monat (měsíc) die Woche (týden), der Tag (den)
der Frühling (jaro) der Januar (leden) der Montag (pondělí)
der Sommer (léto) der Februar (únor) der Dienstag (úterý)
der Herbst (podzim) der März (březen) der Mittwoch (středa)
der Winter (zima) der April (duben) der Donnerstag (čtvrtek)
  der Mai (květen) der Freitag (pátek)
das Jahr (rok) der Juni (červen) der Samstag (sobota)
  der Juli (červenec) der Sonntag (neděle)
im Frühling (na jaře) der August (srpen)  
im Jahr(e) (v roce) der September (září) das Wochenende (víkend)
  der Oktober (říjen)  
  der November (listopad) am Montag (v pondělí)
  der Dezember (prosinec) am Wochenende (o víkendu)
     
  im Januar (v lednu)  

 

die Tageszeiten (denní doby)
der Morgen (ráno) am Morgen (ráno) morgens ((každé) ráno)
der Vormittag (dopoledne) am Vormittag (dopoledne) vormittags ((každé) dopoledne)
der Mittag (poledne) zu Mittag (v poledne) mittags ((každé) poledne)
der Nachmittag (odpoledne) am Nachmittag (odpoledne) nachmittags ((každé) odpoledne)
der Abend (večer) am Abend (večer) abends ((každý) večer)

die Nacht (noc)

in der Nacht (v noci) nachts (každou noc, v noci)

 

guten Morgen! (dobré ráno!)

guten Tag! (dobrý den!)

guten Abend! (dobrý večer!)

 

die Stunde, -n (hodina)

die Minute, -n (minuta)

die Sekunde, -n (sekunda)

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: