Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Trpný rod (Passiv)

a) průběhový

Popisuje probíhající děj - děj nedokonavý. Popisuje, co se děje s objektem. Objekt děje je v trpné větě podmětem. Trpný rod průběhový tvoříme pomocí slovesa werden a příčestí minulého významového slovesa.

 

préz.

ich

werde gefragt

(jsem tázán)

wir

werden gefragt

(jsme tázáni)

 

du

wirst gefragt

(jsi tázán)

ihr

werdet gefragt

(jste tázáni)

 

er

wird gefragt

(je tázán)

sie

werden gefragt

(jsou tázáni)

 

prét.

er

wurde gefragt

byl tázán

 

perf.

er

ist gefragt worden

byl tázán

V perfektu a plusquamperfektu má příčestí minulé slovesa werden tvar bez ge-, tedy worden

plusq.

er

war gefragt worden

byl tázán

kond. přítomný

er

würde gefragt werden

byl by tázán

 

fut. 1

er

wird gefragt werden

bude tázán

inf. přítomný: gefragt werden (byl tázán)

konj. préz. (1)

er

werde gefragt

někdo říká, že on je tázán (citace)

konj. préz. (2)

er

würde gefragt

byl by tázán

 

 

Např.:

Die Schule wird geschlossen. - Škola je zavírána.

Das Auto wurde vorige Woche repariert. - Auto bylo opravováno minulý týden.

 

b) stavový

Stavové pasivum popisuje již dokončený děj - děj dokonavý. Tvoří se pomocí slovesa sein a příčestí minulého významového slovesa.

Např.:

Die Schule ist geschlossen. - Škola je zavřená.

Das Auto war vorige Woche repariert. - Auto bylo opraveno minulý týden.

 

Infinitiv trpného rodu:

- příčestí minulé daného slovesa + infinitiv slovesa werden

Např.:

Es soll ein neues Atomkraftwerk gebaut werden. - Má být postavena nová atomová elektrárna.

Ein neues Atomkraftwerk soll gebaut werden. - Má být postavena nová atomová elektrárna.

 

Es könnte ein neues Atomkraftwerk gebaut werden. - Mohla by být postavena nová atomová elektrárna.

Ein neues Atomkraftwerk könnte gebaut werden. - Mohla by být postavena nová atomová elektrárna.

 

Trpný rod netvoří slovesa způsobová, zvratná, slovesa bekommen, haben, kennen, wissen, fehlen, vazba gibt es atd.

 

Trpný rod lze vyjádřit i pomocí tzv. zvratného pasíva.

Např.: Das hört sich angenehm an. - To se příjemně poslouchá.

 

Trpný rod lze vyjádřit také větou se zájmenem ,,man".

Např.: Man erwartete einen deutschen Gast. = Ein deutscher Gast wurde erwartet. - Očekával se (byl očekáván) německý host.

www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: