Souhrn německé gramatiky

Úvodem
Mapa webu
Plánovaná rozšíření webu
 
Výslovnost
 
Souhrn nejzákladnějšího
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Člen
Podmět
Negace
Vedlejší věty
Slovosled
Trpný rod
Závislý infinitiv
Zrádná slova
 
Odluč. a neodluč. předpony
Předložkové vazby se slovesy
Roční období, měsíce, dny,...
Silná a nepravidelná slovesa
Země, hl. města, obyvatelé,...
 
Gramatika ke stažení
Procvičování
 
Fotogalerie
Obrázkové video/prezentace
 
Ankety/Návštěvní kniha
Kontakt
Odkazy
 
Návštěvníci od 1. července 2008:
TOPlist
 
Další mnou vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk
Fotogalerie Nového Města p. S.
 
Vřele doporučuji:
Výslovnost

a) dlouhé samohlásky

Píšeme: Vyslovujeme: Příklady:
aa á Haar (vlas, chlup)
ee é Tee (čaj)
ie í sie (ona)
oo ó Boot (člun)
- dále samohlásky před písmenem "h", které se nevyslovuje nehmen (brát, vzít; čteme némen), wohl (dobře, snad, asi; čteme vól)
- dále přízvučné samohlásky na konci slova a před jednou souhláskou so (tak; čteme só), hoch (vysoký; čteme hóch)
 

b) krátké samohlásky

Vysvětlení:   Příklady:
- samohlásky před více souhláskami nebo před zdvojenými souhláskami rechnen (počítat), nett (milý)
 

c) dvojhlásky

Píšeme: Vyslovujeme: Příklady:
ei, ai aj dein (tvůj), Mai (květen)
eu oj treu (věrný)
 

d) souhlásky

Píšeme: Vyslovujeme: Příklady:
ck k backen (péct)
di dy dick (tlustý)
chs ks sechs (šest)
-ig -ich na konci slova - neugierig (zvědavý)
ni ny nichts (nic)
s z na začátku slova - sein (být)
    mezi samohláskami - Hose (kalhoty)
ß/ss s beißen (kousat), lassen (nechat)
sch š schwer (těžký)
sp šp pouze na začátku slova - sprechen (mluvit)
    jako kmenová slabika - aussprechen (vyslovit)
st št pouze na začátku slova - stehen (stát)
    jako kmenová slabika - aufstehen (vstát)
ti ty Studentin (studentka)
tion cion Nation (národ)
tsch č Tschechien (Česko)
tz c jetzt (teď)
v f vier (čtyři)
  v u některých cizích slov - Vase (váza)
w v werfen (házet)
z c zwischen (mezi)
 

e) přehlasované samohlásky a dvojhlásky

Píšeme: Vyslovujeme: Příklady:
ä e spät (pozdě)
ö e schön (hezký)
ü y Tür (dveře)
äu oj Häuser (domy)
www.nemeckagramatika.wz.cz Copyright © Tomáš Hnilička T.Hnilicka@seznam.cz
Reklama: